Kas yra vandens teisės?

Kas yra vandens teisės?

Vanduo yra vienas svarbiausių išteklių Žemėje. Tačiau vandens naudojimas ir valdymas kartais gali būti labai prieštaringas ir konflikto šaltinis, ypač jei vandens šaltinis yra dalijamasi arba vanduo yra ribotas. Siekiant išvengti tokių prieštaravimų ir konfliktų, buvo nustatyti vandens išteklių įstatymai, skirti spręsti vandens nuosavybės, kontrolės ir naudojimo klausimus. Skirtingai nuo žemės, vanduo yra mobilus ir labai sunku reguliuoti naudojant įstatymus. Be to, vanduo nesilaiko politinės ribos ir todėl nustato, kam priklauso jo savininkas, todėl gali būti sunku taikyti vandens įstatymus. Vandens teisės yra vienas iš interesų, susijusių su vandens įstatymais.

Vandens teisės

Vandens teisės yra teisėtos teisės naudoti paskirtą vandens tiekimą. Jie nustato, kas gauna vandens iš šaltinio, pavyzdžiui, upių, ežerų, upelių ir požeminio vandens. Vandens teisės suteikia vienai institucijai teisę nukreipti vandenį iš konkretaus šaltinio ir naudoti jį savo naudai nežalingai. Vandens teisės taip pat laikomos nuosavybės teisėmis, tačiau turėtojas neturi paties vandens. Teisė apsiriboti naudojimu, bet ne nuosavybe. Vandens teisės suteikiamos žemės savininkams, kurių savybės yra netoli vandens telkinių. Tokie nekilnojamojo turto savininkai turi teisę naudoti tol, kol jie nekenkia savo kaimynams, esantiems aukštyn ar žemyn.

Vandens teisingas modelis

Vandens teisėje naudojami du pagrindiniai modeliai: pakrantės teisės ir ankstesnis asignavimų modelis. Riparijos teisė yra paplitusi vietose, kuriose yra daug vandens, ir yra sistema, kurioje žemės savininkas, kurio žemė yra greta vandens šaltinio, turi teisę į vandenį. Išankstinis asignavimų modelis yra tas, kad pirmasis asmuo, kuris naudojasi vandens tiekimu, turi pirmąją teisę į ją, nepaisant to, ar jo žemė yra arti vandens šaltinio, ar ne. Asignavimų modelis yra paplitęs vietovėse, kuriose trūksta vandens, pvz., Sausose vietovėse.

Vandens teisių tipai

Vandens teisės gaunamos iš vandens įstatymų, taikomų tam tikroje šalyje ir paprastai klasifikuojamos į sausumos ir naudotojų teises. Sausumos vandens teisės yra teisės, susijusios su žemės savininkais. Sausumos teisės suteikia vandens teises vandens šaltinio banko savininkui. Vandens teisės taip pat gali būti suteikiamos bendruomenei, jei vandens šaltinio bankas yra bendrai valdomas. Pvz., Kalifornijoje vandens teisės buvo suteiktos bendruomenei, kurioje atsiranda vandentakis.

Naudotojų teisės yra susijusios su vandens naudojimu ir tuo, ar turi teisėtą teisę į vandens šaltinį. Šios teisės dažniausiai taikomos plaukiojantiems vandens keliams, kuriuose yra laivybai tinkama tarnystė. JAV pasiskirstymo vandens teisės yra labiausiai paplitęs požiūris, ypač Vakarų valstybėse, kuriose nėra daug gėlo vandens. Asignavimų teisės suteikia teisę nukreipti ir naudoti vandenį tol, kol vanduo bus naudojamas pagrįstai.

Vandens teisė į upę taip pat yra vandens teisė, kuri daugelyje šalių yra mažiau paplitusi. Šios teisės taikomos tik vandeniui, kuris negali būti sunaudojamas. In-stream vandens teisės paprastai naudojamos saugomų ir saugomų rūšių ir kitų rūšių, kurios visiškai priklauso nuo upelio.

Rekomenduojama

Kur yra Bavarijos Alpės?
2019
„Axolotl“ faktai - Pietų Amerikos gyvūnai
2019
Blogiausia moterų darbo užmokesčio nelygybė tarp OECD šalių
2019